Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

VITO 50 Hệ thống lọc dầu

Model number

VITO 50

Filtration power

up to 110 lb per minute

Power

300 W

Work cycles

Cycle approx. 5 minutes  max. 6cycles in series (then shuts down due to over heat prevention)

Filtration quality

up to 5 µm

Suction depth

approx. 11.8"

Max. temperatures

Electrics module max. 170°F

Filter and pump module max. 400°F

(recommended frying temperature 350°F

Materials 

VITO® is made from stainless steel

Particle filters: cellulose FDA-CFR 21

Taking particles

2.65 lb

Dimensions

width:  4.4"  height: 14.3"  length: 7.9"

Net weight

16 lb

VITO 50 Hệ thống lọc dầu
Hệ thống lọc dầu phù hợp với khối lượng dầu lên đến 20 lít của nồi chiên, ngoài ra còn có cá mã số máy khác có sẵn phù hợp với khối lượng công việc của bạn và công suất nồi chiên.
Sử dụng đơn giản không cần phải thoát dầu từ nồi chiên.
VITO đơn giản chỉ là sử dụng hệ thống lọc để loại bỏ chất gây ô nhiễm xuống đến 5 microns,
Và nó sẽ tự động tắt để bạn có thể làm công việc khác.
Tiết kiệm đến 50% vào chi phí dầu chiên của mình, nâng cao chất lượng thực phẩm của bạn và giảm chi phí lao động bằng cách chọn mã số máy phù hợp với yêu cầu của bạn.