Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Lưỡi dao lạng da

Lưỡi dao lạng da

Dao lạng da - chất lượng cao với giá cả cạnh tranh
Lưỡi dao lạng da được sản xuất là công cụ lột da chuyên nghiệp tiêu chuẩn với chất lượng thép không gỉ cao cấp, và được thiết kế để làm việc nhanh chóng, quá trình lột da chính xác thịt lợn, thịt cừu, cá và gia cầm. Lưỡi dao của chúng tôi có đặc trưng là thống nhất, chất lượng cao để phù hợp với các dòng máy phổ biến nhất để lột da.

Bạn có những lợi ích dưới đây,
- Lưỡi cao chất lượng cao cải thiện thời gian sử dụng và năng suất
- Giảm lượng thải loại và cho sản lượng cao hơn

Lưỡi dao lạng da của chúng tôi được sản xuất
- Bằng cách chuyên chọn nguyên liệu để đáp ứng mục đích của khách hàng.
- Độ cứng chính xác bằng cách xử lý nhiệt
- Cạnh chính xác và sắc bén với góc mài độc đáo của chúng tôi.

Các chuyên gia của công ty sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác và nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng và các công ty cung cấp sản phẩm

Nhãn hiệu máy

Mã số máy

Kích thước dao

Best & Donovan

(S-1011)

95 x 22 x 0.7

Cretel

(model 365/36)

359 x 20 x 1


(model 646)

460 x 20 x 1


(model 560)

560 x 20 x 1

Grasselli

(T 30 series)

300 x 20 x 1


(A 35, N350 series)

350 x 20 x 1350 x 22 x 0.7


(SL 400)

400 x 20 x 1


(N 450 series)

450 x 20 x 1450 x 22 x 0.7500 x 20 x 1500 x 22 x 0.7


(N520 series)

520 x 20 x 1520 x 22 x 0.7


(SL/MS 600)

600 x 20 x 1


(N MS/800)

800 x 20 x 1


(MS 1000)

1000 x 20 x 1

Maja

(TEM 100)

297 x 20 x 1


(EVM 437/438/3000, GEA 421)

434 x 20 x 1


(VBA/GEA 500 A, EVM 3005)

499 x 20 x 1


(GEA 421, VBA 555)

554 x 20 x 1


(VBA 600 A, VBA 3600)

599 x 20 x 1


(VBA 700 A, VBA 3700)

699 x 20 x 1

Townsend

{11754}

362 x 22 x 0.7


{27955}

392 x 22 x 0.7


{7362}

400 x 22 x 0.7


{5174}

445 x 22 x 0.7


{6070}

445 x 22 x 0.7


{14317}

445 x 25 x 0.7


{7241}

468 x 22 x 0.7


{6713}

468 x 25 x 0.7


(16354 - 1)

517 x 22 x 0.7


(18232 - 1)

517 x 25 x 0.7560 x 25 x 0.7


{18169}

575 x 22 x 0.7


(18170 - 1)

575 x 25 x 0.7


{26192}

670 x 22 x 0.7350 x 22 x 0.7

Varlet


489 x 20 x 1


(ASE 400, ASB 800)

397 x 20 x 1

Weber

(ASE 553, ASB 1000, AS 600)

497 x 20 x 1497 x 22 x 0.7


(ASC 560)

560 x 20 x 1


(ASB 1200)

593 x 20 x 1


(ASB 1400)

720 x 20 x 1


(ASC 770)

770 x 20 x 1