Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

PAPBOPPFP ( Miếng lót nhân burger )

Mã số

PAPBOPPFP

Kích thước (có 3 kích cỡ)

100mm x 30um (BFP-100)  

120mm x 30um (BFP-120)  

130mm x 30um (BFP-130)  

Trọng lượng

(BFP-100) - 280 g

(BFP-120) - 320 g

(BFP-130) - 360 g

Số lượng

1000 tờ / gói

PAPBOPPFP ( Miếng lót nhân burger )

PAPBOPPFP là giấy bóng kính (một vật liệu trong suốt mỏng làm từ viscose) sử dụng cho máy ép nhân bánh hamburger vào khuôn hoặc dụng cụ ép nhân burger bằng tay