Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Đá mài dao NANIWA

Tên sản phẩm

Số model

Kích thước

NANIWA PROFESSIONAL STONE #400

NAK – K4

210 x 65 x 25 mm

NANIWA PROFESSIONAL STONE #800

NAK – K8

210 x 65 x 25 mm

NANIWA PROFESSIONAL STONE #1200

NAK – K12

210 x 65 x 25 mm

NANIWA PROFESSIONAL STONE #3000

NAK – K30

210 x 65 x 25 mm

NANIWA PROFESSIONAL STONE #300/ #1000

NAK – K3/K10

210 x 65 x 30 mm

NANIWA PROFESSIONAL STONE #1000/ #3000

NAK – K10/K30

210 x 65 x 30 mm

Đá mài dao NANIWA

Sửa chữa các khiếm khuyết và khôi phục lại lưỡi dao sắc bén cho dao bằng thép không gỉ chất lượng hàng đầu của. Ngâm đá mài của bạn trong khoảng 5 phút sau đó nó đã sẵn sàng để mài sắc dao thép không gỉ cứng của bạn. Đối với những người mới mài, nên theo hướng dẫn để đảm bảo các góc độ chính xác.

Mài bén theo 1 góc 10 hoặc 15 độ ở cả hai bên của lưỡi