Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

IP55 - Máy cắt gà

Mã số máy

IP55

Thông số 

380V - 50 Hz - 1 Hp

Lưỡi dao

9" (228 mm)

Kích thước máy

450 x 500 x 350 (mm)

Trọng lượng tịnh

34 kg

IP55 Máy cắt gà
Máy cắt gia cầm IP55 cung cấp các tính năng tiêu chuẩn phù hợp để sử dụng trong các nhà hàng, sản xuất thị trường, hoặc các ứng dụng chế biến thực phẩm khác.
Máy được sử dụng để cắt cá, thỏ, hoặc các sản phẩm tương tự khác một cách hiệu quả và kinh tế. Vệ sinh và dễ dàng làm sạch.
IP55 sẽ giúp giảm thiểu chất thải - Không rách da trong thời gian chế biến, dễ hoạt động và làm sạch sẽ dẫn đến sản phẩm nhất quán và thành phẩm ra nhanh và nhiều